UTAL je spoločnosť s viac ako dvadsaťročnou skúsenosťou zaoberajúca sa výrobu registračných značiek a všetkých strojov nevyhnutných pre ich výrobu. Ponúkané stroje sú predovšetkým automatické výrobné linky a stroje pre personalizáciu značiek. Spolonosť poskytuje aj komplexné riešenia pokiaľ ide o registráciu a evidenciu vozidiel.

UTAL sú nie len výrobky, ale predovšetkým vedomosti a skúsenosti, o ktoré sa spoločnosť podelí so zákazníkmi s cieľom  rozvíjať inovatívne riešenia na mieru špecifických potrieb.

Ponuku UTAL doplňuje rám pre montáž registračných značiek, informačných tabuliek a integrovaných mestských informačných systémov. UTAL dodáva svoje výrobky do desiatok krajín po celom svete.

 

 

Rám

UTAL je jeden z najväčších v Európe výrbov rámov pre pripevnenie registračných značiek. Rámy spoločnosti UTAL vyznačuje vysoká kvalita materiálov, z ktorých sú vyrobené a trvanlivosť tlače. Reklamné tlače na rámoch sú vyrobené  použitím UV technológie, ktorá zaisťuje dlhú životnosť. UTAL tiež zaviedol inovatívne technológie v priemysle digitálnej UV tlače,k ktorá umožňuje tlač z priestorovou grafikou priamo na ploche umelej hmoty. Použité konštrukčné riešenia umožňujú pripevňovať značky v každom modeli vozidla.

 

 

Registračné značky

UTAL navrhuje, vyrába a dodáva všetky typy a druhy registračných značiek v súlade s právnymi predpismi platnými v určitej krajine.

Výroba značiek je proces, ktorý zahŕňa pokrytie hliníkovej pásky špeciálnou reflexnou fóliou, ktorá obsahuje vo svojej štruktúre a bezpečnostné identifikačné značky. UTAL poskytuje zároveň surové značky (bez lisovaných čísiel), ako aj hotové značky. Značky navrhnuté a vyrábané spoločnosťou majú celý rad bezpečnostných prvkov UTAL ako špeciálny bezpenostné tlačiarenské farby, hologramy, vodoznaky, sériové čísla, čiarové kódy atď. Zakaždým, súbor bezpečnostných prvkov je dohodnutý so zákazníkom a prispôsobený špecifikám jednotlivých krajín.

 

Stroje

Jedným zo strategických cieľov UTAL je ponúkať zákazníkom kompletné riešenia pre výrobu registračných značiek. Z tohto dôvodu, a to na základe svojich vlastných skúseností a vlastných výskumných a vývojových oddelení, UTAL konštruuje a navrhuje všetky zariadenia potrebné na výrobu a personalizáciu registračnýh značiek. Pre výrobu kŕmnych značiek (značky bez embosovaných čísiel ), spoločnosť ponúka automatické výrobné linky, s najvyšším výkonom na trhu, až 80 ks / min. Pre personalizáciu značiek UTAL ponúka niektoré typy strojov, a dva typy lisov pre lisovanie čísiel, ktoré sa lišia predovšetkým v spôsobe výkonu a veľkosťou.

 

 

Systémy registrácie

UTAL poskytuje aj komplexné riešenia pokiaľ ide o registráciu a evidenciu vozidiel. Systém je prispôsobenýk potrebám zákazníka a môže byť použitý v riešeniach pre vytváranie, spracovanie a kontrolu dát a personalizáciu dokumentov, ako napr. osvedčenie o evidencii vozidla, vodičské preukazy a registračné značky. Výhoda komplexného registračného systému, a jeden z najdôležitejších prvkov je funkcia regulácie, ktorá bola vykonaná s využitím technológií, ako je RFID (Radio Frequency Identification) a ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Celý systém používa jedinú, spojitú databázu, ktorá umožňuje oprávneným služby ľahký prístup k údajom vozidiel a vodičov a umožňuje účinnú kontrolu pravosti dokladov.

 

 

Informačné tabule

Mestský informačný systém je systém záložený na značkách s názvami ulíc doplnenými o ďalšie informácie, ako napr. informačné tabule pre peších, Obytné tabule, súhrnné informačné tabule, tabule s informáciami o pamiatkach, tabule pre účastníkov v prevádzke, videovrátnik, atď  Tento systém uľahčuje pohyb peších a vozidiel v mestských oblastiach a aglomeráciach.

S viac než dvadsaťročnou skúsenosťou v navrhovaní a budovaní informačných systémov UTAL ponúka prípravu komplexných projektov a ich realizáciu.

 

 

Energetické štítky

Inovatívne riešenia v oblasti označovania energetickej infraštruktúry

PROJEKTOVANIE A VÝROBA ŠTÍTKOV
Inžinieri z oddelenia technológie a vývoja navrhujú štítky pomocou moderného počítačového návrhového systému 3D CAD.
Štítky vyrábame podľa medzinárodných (ISO) a miestnych (vnútroštátnych) štandardov.
Štítky vyrobené UTAL zodpovedajú normám všetkých významných výrobcov a distribútorov energie na európskom trhu. Sme schopní realizovať objednávky pre jednotlivé spoločnosti, ktoré splnia ich očakávania, čo sa týka formátu, farby alebo písma. Ponúkame varianty štítkov za priaznivé ceny a veľmi atraktívne termíny. Vďaka mechanizovaným a automatizovaným procesom sme pripravení denne vyrobiť až 100.000 kusov vybraných štítkov.

Odolná a praktická tabuľka s RFID štítkom
Transpondér umiestnený v tabuľke, okrem iného pomenovaný aj ako RFID tag, je uznávaným štandardom blízkej komunikácie, ktorý sa najčastejšie používa na prenosovú infraštruktúru. Už roky sa čoraz častejšie implementuje vo viacerých krajinách. RFID tag umiestnený v štruktúre tabuliek môže obsahovať informácie poskytnuté spoločnosťou, ktorá používa toto označenie. Údaje sa čítajú a upravujú pomocou prispôsobených zariadení a softvéru. Dodávame sady tabuliek pripravených na spoluprácu s technológiou GIS vrátane mobilných aplikácií používaných zamestnancami v teréne.
Linka na výrobu tabuliek s RFID štítkom je moderné technologické riešenie umožňujúce automatizovanú a prakticky bezúdržbovú výrobu. Je to najrýchlejšia linka dostupná na trhu, umožňuje výrobu približne 900 štítkov za hodinu.

MONTÁŽ S POUŽITÍM GIS

TABUĽKA S RFID ŠTÍTKOM

  • RFID transpondér použitý v štítku je určený pre montáž na prvky vyrobené z kovu, najmä hliníka, ako sú ŠPZ, povinné štítky. Transpondér umožňuje ľahkú a presnú identifikáciu objektu,
  • dáta uložené v transpondéri môžu byť chránené heslom a šifrované. Toto riešenie umožňuje čítať informácie len prostredníctvom zariadení s príslušným softvérom,
  • umožňuje 100% identifikáciu objektu v súvislosti s BOZP,
  • poskytuje ďalšie zabezpečenie pri identifikácii objektu,
  • znižuje riziko chyby pri servise,
  • umožňuje registráciu a kontrolu prítomnosti servisných a montážnych tímov pri objekte.​

RFID štítok môže obsahovať 693 dátových bitov:
jedinečné číslo, dátum montáže, informácie o vlastníctve objektu, číslo objektu, číslo obvodu, súvislosť s inými zariadeniami.

 

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015